Ομιλία για τις εφαρμογές των αναπαραστάσεων του Magnus και τις εφαρμογές τους, ειδικά στην Κρυπτογραφία.

 

 

Login Form