Το επόμενο σενάριο αφορά στη συνάρτηση ημίτονο.

 

Δόθηκε καταρχάς σε μαθητές ΕΠΑΛ και υλοποιήθηκε σε λογισμικό Geogebra.

Επειδή οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με το λογισμικό περιλαμβάνονται αρκετές οδηγίες για τη χρήση του.

{pdf=images/stories/synartisiimitono.pdf}

Ή κατεβάστε από εδώ.

Αναζήτηση

Αρχική Σελίδα