Σημαντική διεθνής διάκριση για το Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ στον διεθνή διαγωνισμό Μαθηματικών SEEMOUS - Hub ΕΚΠΑ