1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών Προτύπων - Πειραματικών Λυκείων 2022

Το δίκτυο των σχολείων - Ίδρυση

 

Η οργάνωση του Διαγωνισμού

 

 Τα θέματα του Διαγωνισμού