'

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε στα ελληνικά το θεωρητικό υπόβαθρο για τις ιστοεξερευνήσεις και το περιβάλλον openwebquest.org, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας ιστοεξερευνήσεις.

 

Δείτε τις προγραμματισμένες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις:

 

Login Form