Με χρήση των \( ...\) , \(...\) και \[...\], αφού έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή https://jextbox.com/extension/165

 

Αν δε λειτουργήσει κάποια στιγμή, δες Adding Mathjax to a Joomla website:

 

Login Form