Ανεβάζεις το αρχείο στο drive που είναι «γενικότερο - μεταφερόμενο» ή άλλου και βάζεις αυτό:

<p><iframe src="https://drive.google.com/file/d/10Ef1iIGuIB2KqPbgJGF2gxKg9RdGjIU0/preview" width="640" height="480"></iframe></p>

 

 

Login Form