Αποθετήριο Επαναχρησιμοποιούμενου-Μεταφερόμενου Υλικού Μαθηματικών η-τάξη 2020-2022

Έχει δημιουργηθεί από το 2019-20, με αρχική πρωτοβουλία του διαχειριστή, στην η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,

μάθημα-σελίδα εδώ https://eclass.sch.gr/modules/exercise/?course=0500108116,

στη οποία συνεργάζονται πολλοί συνάδελφοι πανελλαδικά για να ταξινομήσουν - δημιουργήσουν υλικό μεταφερόμενο - επαναχρησιμοποιούμενο στο περιβάλλον της η-τάξης,

διαθέσιμο σε όλους τους συναδέλφους για να το χρησιμοποιήσουν με τους μαθητές τους.

Στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ της η-τάξης η διόρθωση γίνεται αυτόματα και οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν ασκήσεις όσες φορές το επιθυμούν για την επανάληψή τους.

Εγγραφείτε και συμμετέχετε κι εσείς ελεύθερα..

Μαθηματικά παιχνίδια με αφόρμηση την τέχνη Δημιουργώντας παιχνίδια για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μαθηματικά παιχνίδια με αφόρμηση την τέχνη
Δημιουργώντας παιχνίδια για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση