Προαγωγικές εξετάσεις και η ΤΘΔΔ 2023 - Εργαστήριο Άλγεβρας Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Ομιλία στο Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στις 16/05/2023, σχετικά με τις προαγωγικές εξετάσεις και την Τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας 2023, σε ημερίδα των Συμβούλων Εκπαίδευσης Μαθηματικών κ.κ. Μαγδαλινής Κοκκαλιάρη και Ελισσάβετ Καλογεριας.

 

 Οι διαφάνειες της ομιλίας: