Θεωρήματα Τεμνουσών Κύκλου - Εγγεγραμμένα- Εγγράψιμα τετράπλευρα

Article Index

Αφού θυμηθείτε τον ορισμό και τα κριτήρια εγγραψιμότητας τετραπλεύρων πχ εδώ να αποδείξετε το επομενο:

Πόρισμα. Αν δύο τμήματα ΑΒ και ΓΔ ή οι προεκτάσεις τους τέμνονται σε ένα σημείο Ρ έτσι ώστε ΡΑ ∙ ΡΒ = ΡΓ ∙ ΡΔ , τότε το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία Α, Β, Γ, Δ είναι εγγράψιμο.

Χρυσή τομή, Ριζικός άξονας, Θεώρημα Stewart